Starbucks och Re-branding framgångar

Marknadsforskare kan utnyttja förändringshanteringsforskning för att underlätta ett framgångsrikt initiativ för branding. Kommunikation med konsumenterna är nyckeln.

Forskningsteori Bakom Starbucks Re-branding Success

Varumärkeschefer måste känna igen när rebranding är det bästa alternativet

En fallstudie om branding av varumärket Starbucks ger ett konkret exempel på hur ett företag kan gå för att minska oönskade konsumentersvar på förändringar i ett av deras favoritmärken. Medan Starbucks genomförde ett framgångsrikt rebranding-initiativ hölls marknadsundersökningen och förändringshanteringsexpertisen bakom rebranding bakom stängda dörrar.

Detta är en gemensam strategi som tagits av företagen. Om de avslöjar sina marknadsundersökningsresultat och deras strategiska överläggningar som ledde till förändringskonfigurationen bestämde de sig till slut, folkliga åsikter och kritik kommer att överflödas. Alla i branschen kommer att få en uppfattning om vad Starbucks kunde ha gjort annorlunda eller borde ha gjort bättre.

Använda Change Management Research till varumärken

Precis som vilken organisation som helst som vill gå in på en förändring, måste marknadsförare, annonsörer och varumärkeschefer utveckla en övertygande vision och kommunicera den effektivt med konsumenterna. Förberedelser för rebranding inkluderar att se till att visionen för varumärkesändringar hörs ofta, både internt och externt. Marknadsmeddelandena måste kraftfullt förmedla fördelarna med visionen. Dagliga påminnelser om den vision som alla arbetar mot går långt mot att hålla det uppmärksamt för varumärkescheferna själva, men detta tillvägagångssätt är också effektivt med konsumenterna.

Att underlätta en brandreparation kräver identifiering och borttagning av hinder, särskilt de som förväntas med hänsyn till konsumentens acceptans av förändringen. Utan effektiv förberedelse kan det vara svårt eller omöjligt att göra framsteg med genomförandet av förändringsvisionen. Utmaningen för varumärkesledningsgruppen är att förutse och förstå dessa hinder.

Strukturer, processer och personer som fungerar som hinder för ett effektivt genomförande av initiativet om branding kräver uppmärksamhet hos ledare och varumärkeshanteringsteamet. När hinder tas bort för människor upplevs ofta en kraftfull dynamik, och detta kan bära de planerade förändringarna för varumärket framåt i en imponerande grad.

Att skapa kortvariga vinster är viktigt för att bekämpa förändringsinitiativets trötthet som plågar människor som har arbetat med förändring under en tid. Som med all större ansträngning, skapar mindre skopor av arbete och fokus stöd för en mer hållbar ansträngning och gör det möjligt för anställda att belönas oftare för sitt arbete och stöd.

Processen för att bygga förändringen som önskas kräver att man behåller ansträngningen så att varje fas eller etapp kan användas som en plattform eller byggnadsställning för att nå nästa steg. Vad detta innebär för ledarskap är att planera för en bestående ansträngning och att utmana anklagelserna att gå framåt i meningsfulla sekvenser snarare än allt samtidigt, vilket är överväldigande för personalen och kommer snabbt att leda till utbrändhet.

Det centrala förhållandet mellan företagskultur och branding

Eventuella förändringsinsatser stärks genom att förankra förändringarna i organisationens kultur. Förändringen måste bli central för organisationen på samma sätt som visionen var under förändringsarbetet. Organisationskulturen är en avgörande faktor för vad som uppnås av anställda och ledning, så det är viktigt att de värden som stöder visionen är närvarande i det dagliga arbetet. Starbucks är bra på att göra sin kultur transparent. Starbucks rebranding-initiativ var väldigt mycket ett uttalande om Starbucks-kulturen och hur företaget riskerar både horisontell och vertikal integration i ett försök att optimera tjänster till kunder.

Ett sämre fallscenario kan flytta Re-branding Framåt

En rekommendation för att ge en känsla av brådska används för att tydligt identifiera hur det inte hotar organisationen att göra de föreslagna förändringarna. Detta kan uppnås genom att utveckla och kommunicera olika scenarier som visar vad som kan hända om förändringen inte implementeras. Starbucks skulle bara behöva peka ut de utmaningar Tully och andra kaffebryggare och distributörer står inför för att illustrera de alltför vanliga resultaten av att inte åter varumärke.

En rekommendation för att bygga en förändringskoalition är att identifiera de sanna ledarna i organisationen och inte påverkas av titlar och status, utan letar efter personer som kan påverka andra. Se till att de ändrade agenterna fungerar effektivt som medlemmar i ett större lag. I själva verket engagerade Starbucks kunderna i artikuleringen av deras rebranding-ansträngningar.

Gefällt dir dieser Beitrag? Bitte teilen Sie es Ihren Freunden mit:
Kommentera

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: